Column Lonneke Roza

Ik was vroeger een fanatiek tennister, minstens 4-5 keer per week en reed heel het land door om toernooien te spelen. Nou ja, mijn ouders reden heel het land door. Niets was zo lekker om de tennisbal op de sweet-spot te raken. Een bepaald plekje op je tennisblad waardoor je de bal perfect raakt en het uiterste uit je slag kan halen.

Nu zult u denken, wat heeft dat nu te maken met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen? Nou, bij MBO zou je het liefst ook elk programma of project in de sweetspot willen raken. Je wilt elke keer het hoogste rendement of de meeste impact maken. Maar waar zit die sweetspot van MBO dan? Wat mij betreft zit deze in het midden van drie perspectieven die samen een sterke activiteit en/of programma vormen. Dat zijn: 1) de behoeften van non-profits, de doelgroep waarvoor u zich inzet en/of de maatschappelijk issue, 2) medewerkersbetrokkenheid en 3) het nut of de noodzaak voor het bedrijf.

Allereerst: De behoeften van non-profit organisaties, doelgroepen en het issue.
Niet alles wat bedrijven willen geven en doen is van nut voor non-profit organisaties, de doelgroep of het issue. We kennen allemaal de voorbeelden van een muurtje dat vijf keer in een jaar is geschilderd, gewoon omdat bedrijven dat nu eenmaal leuk vinden.
Als u dus echt iets wilt bereiken met uw programma, zou u dus als bedrijf vooral goed moeten luisteren naar wat non-profit organisaties, en de achterliggende doelgroepen of issue, echt nodig hebben. Soms zijn er veel handen nodig, soms een financiële impuls en een andere keer meer naamsbekendheid voor de non-profit of het bespreekbaar maken van het issue.

Als MBO manager van een bedrijf moet je dus bedenken: wat wil ik veranderen in de samenleving samen met deze non-profit en wat is daar is voor nodig. Dus meer denken vanuit de impact, en minder vanuit het perspectief: ik heb dit voor je ter beschikking.

Medewerkersbetrokkenheid. Medewerkers zijn vaak de belangrijkste partij in het daadwerkelijk uitvoeren en lading geven aan de maatschappelijke betrokkenheid, zeker als dat in de vorm van werknemersvrijwilligerswerk is.
Mijn dissertatie laat zien dat als u medewerkers erbij wilt betrekken om dit beleid echt uit te voeren en er onderdeel van te laten zijn, u ook moet inspelen op de normen, waarden, interesses en voorkeuren van de medewerkers.

Uit ander onderzoek blijkt dat, ondanks dat veel bedrijven MBO misschien als instrumenteel zien, dat medewerkers dat vaak niet zo zien. Zij vinden MBO en hun inzet eerder iets dat het erbij hoort als je in een bevoorrechte positie zit en zijn ze vooral enthousiast over het feit dat ze iets terug kunnen doen voor kwetsbare groepen.

Nut & Noodzaak voor bedrijven. In eerdere columns heb ik het wel eens gehad over de drie motivaties van bedrijven om zich in te zetten voor de samenleving door middel van MBO: 1) omdat het nu eenmaal bij onze verantwoordelijkheid hoort als onderdeel van de samenleving, 2) omdat het ons wat oplevert en 3) omdat anderen het van ons verwachten.

Wat de motivatie ook is, het is altijd belangrijk dat dit meegenomen wordt in het programma en de dingen die u gaat doen. Dit creëert belangrijke interne legitimiteit voor de maatschappelijke betrokkenheid bij de beslissers binnen het bedrijf. Daarnaast is het ook veel makkelijker te begrijpen voor interne en externe stakeholders, en wordt het als authentiek gezien omdat het weergeeft waar het bedrijf voor staat en dat dit dus bij het bedrijf past. Ook een belangrijk onderdeel om te borgen dus.

Dus als u MBO in de sweetspot wilt raken en daarmee effectieve programma’s wilt creëren, zou ik zeggen dat u moet gaan voor de scheidslijn van deze 3 perspectieven.

Dr. Lonneke Roza is post-doctoraal onderzoeker aan Rotterdam School of Management. In 2016 heeft zij haar proefschrift afgerond over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en heeft zijn Kenniscentrum Maatschappelijke Betrokkenheid opgericht. Dit is team van enthousiaste wetenschappers met expertise op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, Civil Society en Vrijwilligerswerk. Het doel van het centrum is om wetenschappelijke kennis op deze thema’s te ontwikkelen en te vertalen naar bruikbaar materiaal voor praktijk.

Luister hier naar de gehele uitzending van People Power over de ASR Foundation, waarin Lonneke haar Column presenteerde.