Column Lonneke Roza

Trends in MBO & corporate foundations; van shared value naar een ecosysteem benadering

MBO is volop in ontwikkeling en het leuke is dat mensen in dit domein op dit moment heel leergierig zijn. Ik krijg dan ook bijna wekelijks de vraag: “Lonneke, welke trend zie je tegenwoordig in het land van corporate foundations en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?” Dat vind ik wel altijd een lastige vraag. Niet alleen om een compact antwoord te formuleren; er zijn immers veel trends in dit domein. Maar ook wat de vraag exact is. Vaak zijn journalisten, managers van MBO en corporate foundations en medewerkers van goede doelen namelijk benieuwd waar de meeste foundations en bedrijven naartoe aan het bewegen zijn. Dit zou ik de trends voor early adopters noemen. Maar de vraag kan ook geïnterpreteerd worden als waar ik denk dat de koplopers de komende 5-10 jaar heen gaan. Op beide vragen een antwoord vandaag!
Als eerste zie ik steeds meer professionaliteit in het land van maatschappelijk betrokken ondernemen en corporate foundations. Er wordt beter nagedacht over hoe de beschikbare middelen in te zetten. Daarbij wordt in meer of mindere mate nagedacht over zowel de doelstellingen die het bedrijf heeft met MBO (zie eerdere verwijzingen naar de drie motivaties) en wat voor sociale impact de bijdragen genereren. Alhoewel op dit moment nog het meeste wordt nagedacht over het eerste… Populair is de shared value approach van Michael Porter en Mark Kramer, waarin ze stellen dat het bedrijf vooral moet investeren in die topics in de samenleving als daar ook waarde voor het bedrijf aan gekoppeld kan worden. Deze benadering is echter ook wel beperkt, want wat goed is voor het bedrijf is niet altijd goed voor de samenleving op langere termijn.

Als ik dan kijk naar ik denk dat koplopers de komende 5-10 jaar naar toe gaan bewegen, is het benaderen van MBO als een bijdrage in het totale ecosysteem van het bedrijf. Dat gaat verder dan het creëren van shared value. Een ecosysteem benadering erkent dat het bedrijf economische kapitaal een beperkte rol speelt in het ecosysteem; onze samenleving. Dit betekent dat het bedrijf zich ook realiseert dat de samenleving menselijk, cultureel, technologisch, natuurlijk en sociaal kapitaal nodig heeft om een omgeving te creëren waar het bedrijf haar middelen uit kan putten. Zonder een goede ontwikkeling op al deze gebieden, kan een bedrijf ook niet verder groeien en bloeien. MBO speelt hier een belangrijke rol om juist in te zetten op thema’s die niet direct de business raken (dat doet MVO), maar wel zorgen voor een veerkrachtige samenleving. Daarom is het bij een ecosysteem benadering belangrijk dat je eerst kijkt naar de issues in de samenleving die op korte of lange termijn het bedrijfsklimaat kunnen raken, en vanuit daar gaat bepalen wat er nodig is vanuit het bedrijf om –samen met anderen- die samenleving veerkrachtig te houden.

Een ecosysteem benadering is complex en vergt een goed begrip van hoe onze samenleving lokaal, regionaal, nationaal en wellicht zelfs internationaal in elkaar zit. Daar is niet alleen boekenkennis voor nodig, maar ook gewoon de nodige praktische ervaring. Daarom is een platform voor bedrijven waar ze van elkaar kunnen leren, van thought leaders op dit gebied en van de wetenschap broodnodig om de sector te helpen verder te ontwikkelen en professionaliseren. Houd daarom mijn Linkedin in de gaten en uw agenda vrij; in het voorjaar lanceren we dit platform en hopelijk bent u daarbij!

De gehele aflevering luisteren? Klik dan hier.